•  

    אשכול לבניין ולחקלאי | חומרי בניין באשכול

    &nbsp; <img class=”alignnone wp-image-2262″ src=”https://www.hevelshalom.co.il/wp-content/uploads/2020/11/logo1.jpg” alt=”אשכול לבניין” width=”364″ height=”125″ /> <p style=”font-weight: 400;”>אשכול לבניין ולחקלאי מושב מבטחים</p> <p style=”font-weight: 400;”>חנות לחומרי בניין, גיוון צבעים וצבעי מדף, עץ, ברזל, פנל, כלי עבודה, אינסטלציה וביוב.</p> <hr /> <p style=”font-weight: 400;”>פקס 08-9923465</p> <p style=”font-weight: 400;”>מייל <a href=”mailto:s.eshkol@hotmail.com”>s.eshkol@hotmail.com</a></p> <p style=”font-weight: 400;”>ניתן למצוא אותנו גם באיזי</p> &nbsp;